Zaměstnanci

prochazkova feltlova

Pavla Procházková
tajemnice umělec. provozu

Petra Neumannová
vedoucí obchodního odd.
sladkova_eliska foto_024

Eliška Sládková
pokladní

Marie Nevřalová
pokladní

Hana Buňátová
účetní, pokladní

duhajsky novak
Jan Duhajský
hlavní technik

David Novák
technik

Luboš Hanus
technik

Martin Šperl
zvukař, osvětlovač, technik

Zuzana  Brožová
garderobiérka